Yuxuda nar görmək

Yuxuda nar görmək

Yuxuda nar görmək nə deməkdir?

 • Yuxuda nar görmək, əgər vaxtında baş verərsə, yuxu görənin işinə uyğun olaraq mal və gəlir əldə edəcəyinə işarədir.
 • Narları mövsümdən kənar görmək yaxşı deyil.
 • Şirin nar sərvəti və pulu olan biri ilə evlənmək deməkdir.
 • Turş nar qəm əlamətidir. Narı vaxtında və ya vaxtsız qoparmaq yaxşı deyil.
 • Yuxuda nar gormek ələ keçəcək qızıla işarədir. Yuxuda nar görmək yaxşıdır.
 • Yuxuda nar gormek vaxtında baş verərsə, yuxu sahibi işinə mütənasib olaraq sərvət və qazanc əldə edəcəyinə işarə edir.
 • Narları mövsümdən kənar görmək yaxşı deyil. malı və pulu olan biri ilə evlənmək üçün şirin nar; turş nar qəm əlamətidir.
 • Narı vaxtında və ya vaxtında ağacdan qoparmaq yaxşı deyil.
 • Yuxuda nar gormek, qadınlar üçün ziyarət və zinət əşyaları, kişilər üçün yüksəliş, kəndli üçün əkin-biçin bolluğuna, xalq üçün yaxşı bir idarə kimi şərh olunur.
 • Yuxuda nar gormek , maddi qazancdan yaxşı evliliyə, firavanlıqdan uşaq sahibi olmağa qədər müxtəlif mənalar verə bilər.

Yuxunun necə göründüyündən asılı olaraq, bəzən olduqca mənfi mənalar verir. Nar bir çox mədəniyyətdə məhsuldarlığı və bolluğu təmsil edir. Yuxu təfsiri baxımından nar yaxşı əlamətdir. Yuxuda nar gormek mümkün evliliyə, doğulacaq övladına, varlanacağına, hardansa külli miqdarda pulun gəlməsinə, ev sahibi olmağa işarə edir. Bir çox yuxu yozucularına və İslam alimlərinə görə, nar maddi qazanc və ticarətə işarədir. Ancaq yuxuda nar görmək təkcə bir şey demək deyil. Məna yuxuda narı necə gördüyünüzdə gizlidir. Deyək ki, artıq bir xəyalınız var.

Yuxuda nar görməyin müxtəlif məna açıqlamaları bunlardır:

 • Yuxuda şirin nar görmək-mülkiyyət, inkişaf etmiş bir şəhər, arvad və ya övlad əlamətidir.
 • Qırmızı nar dənələri görmək-qızıl
 • Ağ nar dənələri görmək- gümüş
 • Turş nar qəm-qüssə, turşu sevən üçün isə ruzi və zənginliyə işarədir.
 • Yuxuda nar qabığı yemək xəstəlikdən şəfa tapmaq deməkdir.
 • Nar suyu insanın sədəqəsinə töhfə verir.
 • Nar ağacı görmək dindar, varlı və səxavətli bir insana işarədir.
 • Nar ağacının kəsilməsi qohumlarla əlaqənin kəsilməsinə işarədir.
 • Nar toxumları asanlıqla əldə edilən mal-dövlət.
 • Nar çiçəyi gözəl qadın və yaxşı uşaq deməkdir.
 • Yuxuda nar toplamaq sərvət deməkdir.
 • Kal nar toplamaq xəstəlik, dərd və qəm əlamətidir.
 • Qışda yuxuda nar görmək xeyirlidir.
 • Qırmızı nar sərvət kimi yozulur.

Yuxuda şirin nar görmək

Yuxuda şirin nar görmək yığılmış malın, inkişaf etmiş qəsəbənin, mülkün və uşaqların əlamətidir. Nar yuxu görənin vəziyyətinə görə on, yüz və ya min dirhəm kimi yozulur. Nar görmək sultan üçün bir şəhər kimi yozulur və onu sındıranda bir şəhəri fəth edir. Narın qabığı o şəhərin divarıdır, nar dənələri onun xalqıdır, içi şəhərin mülkiyyətidir.

Yuxuda nar satdığını görmək

Yuxuda nar satdığını görmək, o insanın dünyanı axirətdən üstün tutması deməkdir. Nar ağacı dindar, əzəmətli və varlı bir insandır. Onun tikanları o insanı günah və fahişəlikdən çəkindirər. Əgər o şəxs hökmdardırsa, düşmənlərinə qalib gələcək. Əgər tacirdirsə, ticarəti çoxdur. Nar ağacını kəsmək qohumları ziyarət etməməyə dəlalət edir. Bəzi tabirçilər deyirlər ki, zərif desert çətinliklə və zəhmətlə əldə edilən ruzidir. Turş nar kədərdir. Dedilər ki, turş-şirin qarışıbsa, bu şübhəli məhsuldur.

Yuxuda qışda nar görmək

Yuxuda qışda nar görmək xeyirlidir. Qırmızı nar bolluq və sərvət kimi götürülür. Gənc qız yuxusunda turş nar yesə, aşiq olar. Amma onun sevəcəyi yaxşı heç kim olmayacaq. Nar soyarkən özünü görən çoxlu pul qazanacaq.

Yuxuda nar ağacı görmək

Yuxuda nar görmək adətən maddi qazanc və ticarətə yozulur. Buna görə də nar ağacı görmək ticarət və maddi qazancla əlaqədar olaraq yozulur. Nar ağacının özünün yuxu yozumlarında səxavət, firavanlıq, maddi rahatlıq kimi mənaları vardır. Xüsusən də nar ağacı hələ də fidan şəklindədirsə, bu, ümid cücərtisi kimi həyatınızda yaxşı günlərin cücərəcəyinə işarə kimi yozulur. Çətin günlər, çətinliklər sona çatacaq; Bu, firavanlıq və dinc günlərin gələcəyinin xəbərçisidir. Nar ağacı yetkin bir ağacdırsa, bu, mərhəmətli bir tanışın və ya qohumun köməyinin maddi rahatlığa səbəb olacağına, borc varsa, həmin borcun bu yardımla bağlanacağına dəlalət edir.

Yuxuda nar yemək

Yuxuda nar yemək qadın üçün ziyarət və zinət əşyaları anlamına gəlir. Kişilər üçün ata olacağına və dövlət qulluqçuları üçün yüksəliş deməkdir. Zabitlər üçün əmrlərin verilməsi və yeni rütbəyə qalxmaq, kəndli üçün əkin bolluğuna,bol ruziyə və tacirlər üçün çoxlu qazanc, digər insanlar üçün yaxşı idarəçilik kimi yozulur.

Yuxuda nar yemeyin fərqli mənaları var. Yuxunun yozumu narın dadına, nar yeyənin hansı narı bəyənməsinə, hətta narın mövsümü olub-olmamasına qədər dəyişir. Turş nar yemək, mövsüm olub-olmamasından asılı olmayaraq haqsız qazanc əldə etməyə dəlalət edərkən, narın mövsümünə görə şirin nar yeməyin mənası dəyişir.

Yuxuda gənc qız turş nar yesə

Yuxuda gənc qız turş nar yesə, o, çox yaxşı olmayan birinə aşiq olar. Yuxuda nar soyduğunuzu görmək çoxlu pul qazanmaq deməkdir. Yetişmiş nar toplamaq sərvət deməkdir. Kal nar toplamaq xəstəlik və kədərə yozulur. Qırmızı nar bolluq və sərvət kimi yozulur. Gənc qız üçün yaxşı bir şansdır.

Yuxuda nar qabığı yemək

Yuxuda nar qabığı yemək, həmin insanın xəstəliyindən sağalması deməkdir. Nara kilidli sandıq da deyilir. Bəzən yuxuda nar qabığı görmək bal arısının yuvasına və mumuna işarədir. Narın dənəsi ağdırsa, gümüşdür. Əgər qırmızıdırsa, qızılın əlamətidir. Nardan xanım kimi istifadə olunanda o xanım gözəl olur. Əgər nar bütöv və sağlamdırsa, o qadın subaydır. Əgər nar qırılsa, o qadın duldur. Pis qoxulu nar namussuz qadındır. Turş nar haram maldır. Bəziləri bunun kədər olduğunu söyləyir.

Yuxuda nar qabığı yemək yaxşı şeylərə işarədir. Şəfa tapmaq, müjdə almaq və qismət olmaq kimi mənalara malikdir. Əgər insan bu yuxunu görməzdən əvvəl çətin günlər keçirirsə, bu yuxu çətin günlərin bitməsinin xəbərçisidir. Xəstə olsa şəfa tapar, evlənmək istəsə yaxşı adamla evlənər, xəbər gözləyirsə xəbəri ən gözəl şəkildə qəbul edər. Yuxuda nar görmək, narın qabığı yeyilsə çox xeyirli olduğuna yozulur.

Yuxuda turş nar yemək

Yuxuda nar gormek adətən yaxşıdır. Ancaq yuxuda turş nar yeməyin mənası çox da xeyirli deyil. Bu, insanın haqsız qazanc dalınca getməsinə, haqsız pula sahib olduğuna və ya kiminsə hüququndan məhrum olmasına işarədir. Lakin əgər insan turş nar yeməyi sevirsə, mənası dəyişir. Bu dəfə sərvət və şöhrətin artmasına işarə edir.

Yuxuda şirin nar yemək

Yuxuda nar gormek , nar yeyilsə və dadlıdırsa, çox yaxşı xəbərə işarə edir. Evlilik, zənginlik, yeni körpə, sülh və xoşbəxtlik əlamətidir. Bəzi təfsirçilər şirin nar yeməyi imkanlı adamla evlənmək kimi yozmuşlar. Bəzi təfsirçilər isə bunu gözəl əxlaq, haqq qazanc və yığımla əlaqələndirirlər. Ancaq nar mövsümündən kənarda yeyilərsə, kobud güc mənasını da verə bilər, bu halda döyüş kimi yozulur.

Yuxuda nar yığmaq

Yuxuda nar görmək bir çox cəhətdən ikiqat məna daşıyır. Xəyalpərəst nar yığırsa, bu həm yaxşı, həm də pis yozula bilər. Bir çox yuxu təfsirçiləri toplanan narın vəziyyətindən asılı olaraq narın mənasının dəyişəcəyini söyləyirlər. Yığılan nar hələ yetişməmişsə, bu, işlərin daha da pisləşəcəyinə işarə kimi yozulur. Yoxsulluğa düşmək, böyük borca ​​düşmək və ya xəstələnmək kimi mənfi şərhlər var. Lakin əgər nar yetişmiş nardırsa, narı toplayan şəxs şəfa və sərvət tapar.

CATEGORIES
Share This