Yuxuda meyvə görmək

Yuxuda meyvə görmək

Yuxuda meyvə görmək nə deməkdir?

Yuxuda meyvə görmək sərvət və şərəf deməkdir. Əgər bir şəxs ağacdan yetişdirə biləcəyi meyvədən başqa meyvə yığdığını görsə, daha çox bərəkət və sevinc alacağı bir dost və ya şərikin kürəkəni olacağına işarədir. Dağda tapılan sahibsiz yabanı meyvələr elmdən, ruzidən, kimsənin minnəti olmadan ancaq Allahdan gələcək nemət və nemətlərə işarədir.

Yuxuda meyvə görmək fərqli mənalarda yorumlana bilir.

 • Yuxuda meyvə görmək kasıblar üçün zənginlik deməkdir;
 • Zənginlər üçün çoxlu əmlak;
 • Subay insanlar üçün evlilik, arvad, uşaq, ailə üzvləri, daşınmaz əmlak, xəstəliklərdən şəfa, sevinc və sevinc, faydalı iş, bilik və pul əlamətidir.
 • Yuxuda təzə meyvə görmək qeyri-davamlı ruzi deməkdir;
 • Mövsümü olan və yetişmiş meyvə tez ruzi və xeyir gətirər;
 • Onu mövsümdən kənarda görmək o meyvənin yetişmə dövründə baş verəcək xeyir və bolluğa dəlalət edir.
 • Mövsümdən kənar meyvə yemək, qaçırdığınız bir şeyi əldə etdiyinizi və çətin olanı əldə etdiyinizi göstərir.
 • Özünə məxsus olmayan ağacdan meyvə yığmaq – məsələn, armud ağacından alma yığmaq – halal olmayan və ona dəxli olmayan bir işə dəlalət edir.

Yuxuda ağacın kökündən meyvə toplamaq

Yuxuda ağacın kökündən meyvə toplamaq hörmətli bir insana qarşı düşmənçilik deməkdir. Ağacdan müxtəlif meyvələr toplamaq,  dərəcələr qazanmaq və çoxlu elmləri birlikdə öyrənmək deməkdir. Oturduğu yerdən meyvə toplamaq zəhmətsiz ruzi ilə bağlıdır.

Yuxuda qışda bar verən ağac görmək

Yuxuda qışda bar verən ağac görmək və buna heyran olmaq, zəngin zənn etdiyiniz birinin aciz olduğunu görüb məyus olmaq deməkdir. Buna baxmayaraq, bu ağacdan meyvə yığmaq o adamdan nəsə almaq deməkdir. Dağlardakı tənha ağaclar və onların meyvələri heç kimin minnəti olmadan Allah-Təaladan gələcək  nemətə, elm və ruziyə dəlalət edir.

Yuxuda meyvə ağacı görmək

Yuxuda meyvə ağacı görmək, yaxşı bir iş görəcəyinizə və beləliklə də var-dövlətinizin və nüfuzunuzun artacağına işarədir. Meyvə yemək xeyirli yuxu sayılmır. Ağacda yetişmiş meyvə görmək bolluq əlamətidir. Yaşıl və yetişməmiş meyvələr bəzi qərarlar qəbul edərkən sakit olmanız lazım olduğunu göstərir. Meyvə yemək xoşbəxtlik deməkdir. Yuxuda meyvə ağacı görmək hər kəs üçün xeyirli işlər görəcəyinizə, beləliklə də var-dövlətinizin və nüfuzunuzun artacağına işarədir. Meyvə, xüsusən də alma yemək yaxşı yuxuya yozulmaz.

Yuxuda yetişmiş meyvə görmək

Yuxuda yetişmiş meyvə görmək bolluğa işarədir. Hələ yetişməmiş meyvələr bəzi qərarlarda tələsik davranmamağınızdan xəbər verir. Meyvənin təfsirində nəzərə alınmalı olan məqamlardan biri də mövsümdür. Mövsümündə görülən meyvə bəxtdir. Yuxuda meyvə görmək dinə və mal-dövlətə yozulur. Yuxuda mövsümündə görülən meyvələr halal sərvət və fayda anlamı da daşıyır. Başqa vaxtlarda görülən meyvələr  yaxşılığa dəlalət etmədiyi üçün kifayət qədər zənginlik və yoxsulluğa işarədir. Yuxuda ağacda yetişmiş meyvə görmək  bolluq rəmzidir. Yaşıl və yetişməmiş meyvələr bəzi qərarlar qəbul edərkən tələsik hərəkət etməməyiniz lazım olduğunu göstərir. Meyvə yemək xoşbəxtlik simvoludur.

Fərqli dada görə meyvə görməyin anlamı:

 • Sarı meyvələr – heyva, acı portağal, portağal və banandan başqa – xəstəlikdən xəbər verir.
 • Şirin meyvələr halaldır.
 • Turş, çiy meyvələr və yeyildikdə ağzı daraldan meyvələr haram mal və xəstəlik əlamətidir.

Yuxuda təzə meyvə görmək

Yuxuda təzə meyvə görmək dini güc və zənginliyə işarədir. Yuxuda yay meyvəsi yediyinizi görmək xəstəliyə dəlildir. Bazarda şirin meyvələrin satıldığını görmək sədəqə və fayda deməkdir. Turş və acı meyvələrin satıldığını görmək bunun əksini bildirir.

Başqa bir şayiəyə görə: Yuxuda meyvə və qoz-fındıq görmək evliliyə işarədir. Bəzi tərcüməçilərə görə təzə meyvələr müvəqqəti ruzidir. Qurudulmuş meyvələrin də çox qalıcı ruzi olduğunu söylədilər. Bəzi tabirçilər deyirdilər ki, meyvə yoxsullar üçün sərvət, zənginlər üçün çoxlu maldır.

Yuxuda meyvələrin üzərinə töküldüyünü görmək

Yuxuda meyvələrin üzərinə töküldüyünü görən insan yaxşılıq və xeyirxahlıqla ad çıxarar. Yuxuda şirin meyvə görmək ruzi, fayda və faydalı biliyə işarədir. Əgər insan mənfi meyvəni yesə, bu da ruzi və elmdir. Yetişməmiş meyvə yemək və ya ona sahib olmaq, yad kişi və qadınların, lal və kar olanların borcuna işarədir.

Yuxuda örtülü bir şeyin içində meyvə görmək

Yuxuda örtülü bir şeyin içində olan meyvə zəhmətlə qazanılan ruziyə işarədir. Toxumlu meyvə şəkk və ya zamin olan və ya zəkatı verilməmiş az miqdarda ruziyə işarədir. Toxumsuz meyvə işin asanlığına və şəksiz halal ruziyə işarədir. Mövsümü olan və yetişmiş meyvə tez xeyir gətirər. Meyvənin mövsümdən kənar olması, meyvənin yetişmə müddətinin məsafə və yaxınlığına görə bir müddət sonra baş verəcək faydadan xəbər verir. Mövsümi olmayan meyvələr ruzidir.

Yuxuda mövsümsüz meyvə yediyini görmək

Yuxuda mövsümsüz meyvə yediyini görmək, qaçırdığı bir xeyirə çatacağına, çətin işlərin asanlaşacağına, vaxtı bitməkdən qorxduğu bir şeyi tələb edəcək. Bir yerdə bir yerdə görünən meyvələr birlik və icmadan xəbər verir. Səpələnmiş meyvələr də bunun əksinə işarədir. Hər tanınmayan meyvə onun böyüdüyü ölkənin və ya oradakı biznesin əlamətidir.  Sahibi üçün arvad, övlad, pul, mal, ticarət, elm, daşınmaz mal, xeyirxah iş, ailə və qohum-əqrəba, yaxud sevinc və xəstəliklərdən şəfa əlamətidir. Bəzən meyvələr onlardan hazırlanmış şərabın əlamətidir. Əgər bir şəxs ağacdan öz meyvəsindən başqa meyvə yığdığını görsə, ona halal olmayan bir iş görər və ya ona lazım olmayan bir şeyi istəər. Meyvə ağacın kökündən çıxarsa, tanınmış və məşhur adama düşmən olur. İnsan özünü ağaclardan müxtəlif meyvələr topladığını görsə, elmdə və rütbədə yüksək mövqedə olan böyük insanlardan elm alar.

Yuxuda oturduğu yerdən meyvə toplamaq

Yuxuda oturduğu yerdən meyvə toplamaq, meyvələri toplayanın çətinlik çəkmədən ruzisini alacağına işarədir. Əgər qış günü meyvəli bir ağac görsə və buna heyrətlənsə, malın sahibi zənn etdiyi və onun üçün aciz və möhtac olduğu kimsəyə işarədir. Ağacın meyvəsindən bir şey yığılsa, o adam yığdığı qədər bir şey alır. Heç bir şey yığılmasa, o adamın gündəlik ruzisi olur.

CATEGORIES
Share This